Verantwoord ondernemen

Onze planeet staat voor vele uitdagingen die onze gemeenschappelijke aandacht verdienen. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact die we samen hebben op de aarde, om van de wereld een fijne plek te maken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen verwijst naar ons gevoel van verantwoordelijkheid tegenover de samenleving, zowel op het gebied van milieu als tegenover de mensen die impact ondervinden van onze activiteiten. Hieronder vallen onder meer onze inspanningen om de arbeidsvoorwaarden in de toeleveringsketen te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en gebruik te maken van biologische en milieuvriendelijke materialen.

Hiervoor bestaan er ook verschillende lidmaatschappen en samenwerkingen waar wij bij TG-H Benelux en de New Wave Group aan meewerken. Op die manier willen we de potentiële negatieve impact van onze activiteiten beperken en positieve effecten zo veel mogelijk stimuleren. Het is ons streven om van duurzaamheid een kernelement te maken van onze dagelijkse activiteiten.

We nodigen jou uit om bij te dragen tot onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, ethisch gedrag en milieubewust handelen. Meer informatie hierover vind je in onze MVO-folder, waarin we belangrijke activiteiten, verwezenlijkingen en ambities belichten.